Podczas międzynarodowych warsztatów dla fizjoterapeutów pracujących z chorymi na mukowiscydoze 1-3.05.2015 odbywały się również przymiarki urządzeń Systemu do rehabilitacji Krabat. Rodzice zainteresowani sprzętem pragnęli, abyśmy pomogli dzieciom w przymierzeniu tych nowoczesnych sprzętów rehabilitacyjnych. W związku z tym, w trakcie wykładów, w odrębnej sali odbywały się indywidualne konsultacje i rozmowy.

Dzieci chętnie siadały i przebywały na urządzeniach. Walory estetyczne prezentowanych urządzeń sprawiały, że nasi milusińscy nie bali się przebywania na Jockeyu czy Sheriffie. Sprzęt Krabat wręcz zachęcał swoim wyglądem, a raz posadzone dziecko nie chciało później z niego zejść.

Prawidłowa i ustabilizowana pozycja, możliwość pracy z górną częścią ciała oraz spokój z jakim dzieci wykonywały ćwiczenia, dały naoczne świadectwo wszystkim rodzicom o możliwościach jakie niesie za sobą kontynuacja prowadzonej rehabilitacji Systemem Krabat.

Na zdjęciach można zobaczyć jak Krabat Jockey Plus oddziałuje na sylwetkę Szymonka i umożliwia prowadzenie rehabilitacji w sposób utajony przed dzieckiem.

    Rodziców, którzy chcą sprawdzić jak urządzenia systemu Krabat mogą pomóc dziecku, zachęcamy do bliższego kontaktu. Posiadamy korzystną ofertę skierowaną do osób, które planują indywidualną przymiarkę w swoim domu!