• jockey plus hipoterapia w domu

  • system krabat rehabilitacja dziecka

  • Krabat Pirat pionizacja aktywizacja chodzenie usprawnianie w wodzie

  • Krabat Pilot czworakowanie rehabilitacyjne

 

Pomysłodawcą i założycielem firmy Krabat – producenta innowacyjnego sprzętu tworzącego system kompleksowej rehabilitacji dzieci – jest Norweg Tom-Arne Solhaug, tata chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym. Chęć i potrzeba stworzenia dziecku jak najlepszych warunków do rozwoju, uwzględniających wszystkie aspekty życia od psychologicznych i społecznych po rehabilitacyjne, spowodowały, że grupa profesjonalistów (konstruktorów, fizjoterapeutów i designerów) stworzyła zespół urządzeń, dzięki któremu dzieci z dysfunkcjami nabierają sprawności i samodzielności.

 Założeniem rehabilitacji systemem Krabat jest kilku- a nawet kilkunastoletnia praca, dobrana odpowiednio do stanu i możliwości pacjenta. Program rehabilitacyjny Krabat można traktować jako uzupełnienie innych terapii lub samodzielną metodę rehabilitacyjną. Krabat to system urządzeń, na który składa się: Krabat Pilot, Krabat Sheriff, Krabat Jockey, Krabat Pirat.

Kolejność urządzeń systemu podana jest nieprzypadkowo. Związane jest to z rozwojem dziecka i jego możliwościami osiągania kolejnych etapów. Nieprawidłowości w rozwoju ruchowym niepełnosprawnych dzieci mogą nasilać się wraz z wiekiem, dając  zaczyn powstawaniu kolejnych dysfunkcji. Istnieje więc potrzeba jak najwcześniejszego podejmowania działań usprawniających, które zlikwidują lub zmniejszą nieprawidłowe objawy.

Na pierwszym miejscu pojawia się zatem Krabat Pilot – parapodium poziome. Urządzenie do czynnej rehabilitacji dzieci poprzez aktywne przyjmowanie pozycji czworaczej (leżanka z amortyzatorami w obszarze miednicy) i naprzemienną pracą kończyn (taśma rehabilitacyjna). Krabat Pilot pomaga w przygotowaniu do pionizacji niemowlęta i dzieci od około 9 m-ca do około 4-5 roku życia.

Następnym urządzeniem systemu jest mobilne siodło rehabilitacyjne Krabat Sheriff, które służy do wstępnej pionizacji pacjenta i jednoczesnego prowadzenia ćwiczeń usprawniających kończyny górne, już od około 2 roku życia. Sheriff pomaga również dziecku w przemieszczaniu się. Siedzisko siodłowe, zastosowane w tym urządzeniu, wywiera niebagatelny wpływ na prawidłową sylwetkę dziecka, opierając swoje oddziaływanie na idei hipoterapii.

Kolejnym elementem systemu Krabat jest wielofunkcyjne siodło rehabilitacyjne – Krabat Jockey. Urządzenie to, podobnie jak Sheriff, dzięki konstrukcji siedziska siodłowego uczy utrzymywania prawidłowej postawy ciała (wymusza aktywny wyprost kręgosłupa oraz prawidłowe ułożenie miednicy i bioder). Ponadto, poprzez zastosowanie mechanizmu regulacji kąta nachylenia siodła, Krabat Jockey stymuluje dziecko do kontrolowania swojej sylwetki w sposób zrównoważony. Umożliwia to symetryczny rozwój postawy i redukuje ryzyko skrzywienia.

Pozycja ciała w Jockeyu pozwala dziecku na samodzielne działanie i prowadzenie ćwiczeń przeniesionych z hipoterapii. Dodatkowe ustawienia urządzenia dają możliwość prowadzenia zajęć pionizacyjnych, nauki wstawania i wspomagania aktywnego bocznego przenoszenia ciężaru ciała.

„Nie mogłam uwierzyć jak, tak proste urządzenie może mieć cudowny wręcz wpływ na całe życie mojego dziecka.”

 Krabat Pirat – „pływak”, z którego możemy korzystać już od około 2 roku życia, może być traktowany jako niezależna metoda rehabilitacji lub uzupełnienie wszystkich powyższych elementów systemu. Wykorzystywanie go i przeplatanie razem z resztą urządzeń, stanowi kompleksową i wielowymiarową terapię systemem Krabat. Pirat jest multifunkcyjnym i innowacyjnym urządzeniem medycznym, służącym do prowadzenia rehabilitacji, pionizacji, chodzenia, pływania i aktywizacji w wodzie. Korzyści wynikające z prowadzenia zajęć w środowisku wodnym mają ogromny wpływ na przebieg usprawniania pacjenta.

Urządzenia systemu Krabat wzajemnie uzupełniają i wzbogacają swoje oddziaływanie rehabilitacyjne, jednakże mogą być użytkowane niezależnie od siebie. Nieograniczone możliwości konfiguracji ćwiczeń, dzięki różnym ustawieniom sprzętu, pozwalają na prowadzenie zindywidualizowanego, bogatego i ciekawego procesu usprawniania.

Usprawnianie przy pomocy urządzeń Krabat dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko ulega dynamicznej aktywizacji. Pomoc przy wykonywaniu ruchu przez dziecko powinna zapewniać maksymalny i aktywny jego udział. Jednocześnie nie może wywoływać nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

Bardzo ważne jest rozpoczęcie rehabilitacji jak najwcześniej. System ten został tak zaprojektowany, żeby dziecko w miarę osiągania coraz wyższych pozycji (przechodząc od leżenia i siadu do czworakowania, stania i chodzenia) miało możliwość osiągnąć wszystkie poziomy. Zaczynając od ok. 9 miesiąca i przechodząc do następnych etapów życia, dajemy pacjentowi możliwość stopniowej pionizacji i osiągania samodzielności.

Niezwykle ważną cechą, zwłaszcza na tle innych sprzętów rehabilitacyjnych dostępnych na rynku jest to, że w sprzętach Krabat został ukryty ogrom funkcji i możliwości rehabilitacyjnych niedostrzeganych przez dzieci. Dzięki designowi i konstrukcji urządzeń Krabat, pacjenci czują się komfortowo i bezpiecznie. Rehabilitacja może więc trwać wiele godzin, pozwalając na silne utrwalanie efektów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych.

Warto zaznaczyć, że kluczowym etapem rozwoju dziecka jest kilka pierwszych lat życia. Dlatego też wdrożenie kompleksowego usprawniania jest w tym przypadku sprawą nadrzędną. Pamiętajmy również, że każde dziecko rozwija się w swoim rytmie. Wszystkie stosowane przez nas oddziaływania powinny być dobrane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

W sprzętach ukryto jeden z ważniejszych aspektów rehabilitacji, a mianowicie aspekt psychologiczny. Niska samoocena, brak samodzielności, brak poczucia własnej wartości, bezradność, ograniczona komunikacja i interakcja z otoczeniem to częste problemy z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. System rehabilitacyjny Krabat został skonstruowany tak, aby dziecko – osoba z niepełnosprawnością – poprzez wczesne usamodzielnianie mogło poczuć motywację i chęć do pokonywania codziennych trudności. Ponadto, aby wzmacniał poczucie własnej wartości u dziecka, ułatwiał kontakt z otoczeniem, dawał poczucie niezależności i sprawstwa. Praca z systemem Krabat jest ukierunkowana w taki sposób, aby dziecko z niepełnosprawnością czuło się dumne. Mówi o tym też przewodnie hasło firmy Krabat „Pride of beeing different” – „dumni z bycia innymi”.

Przeniesienie szerokiej i specjalistycznej formy rehabilitacji, jaką jest system Krabat, do codziennego stosowania w warunkach domowych, owocuje nieustannym wzmacnianiem oddziaływania terapeutycznego. Dzięki innowacyjnej technologii, prostocie obsługi i niebywałemu designowi, pacjenci otrzymują sprzęt dotychczas niespotykany. Ruch, nawet ten najmniejszy, jakim dziecko z zaburzeniami motorycznymi może dysponować, dzięki sprzętowi Krabat jest podstawowym narzędziem poznania otaczającego świata.

mgr fizjoterapii Małgorzata Chrzan

©BG BHU

„Teraz siedzę prosto, aż dziwnie. Na normalnym krześle garbiłam się już od lędźwi i bardzo bolały mnie plecy.”