Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że już 26. października rusza nowy cykl szkoleń dla ośrodków rehabilitacji dziecięcej pt.: „Fizjoterapia oddechowa u chorych z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi”. Fizjoterapia oddechowa jest prowadzona głównie w schorzeniach pulmonologicznych, a przecież [u] deformacje szkieletu i zaburzenia napięcia mięśniowego są głównymi przyczynami zwiększonego zalegania wydzieliny w drogach oddechowych oraz niemożności jej ewakuacji![/u]
U dzieci z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi obserwuje się dużą częstotliwość występowania problemów z oddychaniem, które mogą być związane lub niezależne od podstawowej niepełnosprawności. Warto więc wzbogacić tradycyjną fizjoterapię o działania mające na celu profilaktykę powikłań oddechowych.

Przeszkolony fizjoterapeuta = wyedukowany opiekun = poprawa komfortu życia chorych oraz ich opiekunów!

Pierwsze szkolenie dla fizjoterapeutów odbędzie się w „Ośrodku hipoterapii i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych STOBNO” już 26-27.10.2015r.

Dziękujemy za zaufanie!