Prawidłowe oddychanie to sztuka. Mały Artysta potrzebuje perfekcyjnego warsztatu, aby rozwijać wystarczająco progresywnie swoje zdolności, a ze względu na to, że oddech to źródło wszechstronnego rozwoju dziecka, należy ten proces wyjątkowo pielęgnować.

    Prawidłowo przebiegający wzór oddechowy pełnego cyklu oddechowego wpływa na:

  • sposób generowania przez nasze ciało strategii ruchowych,
  • kształtowanie segmentów ciała,
  • interakcje ciała z otoczeniem.

Zachwianie fundamentalnego dla przebiegu codziennych czynności wzorca oddechowego zaburza całkowicie ergonomię ruchów, czy motorykę funkcjonalną organizmu.

    Połączenie nauki i zabawy to najlepsza możliwa kompozycja. Urządzenia te pokazują dziecku, że własnym oddechem realizowanym w różnorodny sposób może coś przesunąć, przemieścić, wydać dźwięk czy zmienić kształt. Dają mu możliwość odczuwania różnicy pomiędzy fazą wdechową i wydechową oraz trenują kontrolowanie długości oddechu.

    Taką zabawą, która uczy podążania do określonego celu i osiągania postawionych zamierzeń (również tych oddechowych) są wyścigi, ukierunkowane na współzawodnictwo z rodzicami lub rówieśnikami. Z kolei przy użyciu urządzenia, w którym celem jest utrzymywanie styropianowej piłeczki jak najdłużej w powietrzu, uczymy się prawidłowego gospodarowania powietrzem. Różnorodność form wykorzystywania zabawek takich jak Maracana, Delft, Monte Carlo czy Gotard pobudza intensywnie wyobraźnię dziecka oraz kształtuje kreatywne myślenie.

    Terapia z elementami rozrywki zdaje się być idealnym narzędziem stymulującym naukę prawidłowego cyklu oddechowego. Bardzo istotny jest trening różnicowania faz oddechowych, które warunkują regulację oddechu. Skierowanie uwagi na wzrost potencjału oddechowego powinien stanowić dla nas priorytet, ponieważ odpowiednio kształtowane wzorce w naszym ciele stanowią fundament dla prawidłowego rozwoju sprawności organizmu w rozumieniu ogólnym. Ważnym środkiem optymalizującym proces zdobywania umiejętności przez dziecko są zabawy dydaktyczne. Zabawa to dla dziecka jeden z najlepszych środków psychoterapeutycznych. Istnieją narzędzia, które pozwalają nauczyć dziecko świadomej kontroli oddychania. Doskonałym, niewyczerpalnym źródłem takich doświadczeń są zabawki oddechowe. Przenosząc dziecko w świat rozrywki będą swoją pracą nie tylko zabawiać dziecko, ale także zapewnią jego edukację, prawidłowy rozwój oraz wspomogą terapię.

    Szczególnie istotnym atutem wynikającym z użytkowania takich urządzeń są eksperymenty. Uczą wyciągania wniosków, obserwacji, konsekwencji swoich działań. Warto tu przytoczyć zabawę naśladowania naprzemiennie ról. Dając dziecku możliwość budowania własnych pomysłów, przejmowania inicjatywy w czasie zabawy, uczymy samodzielności oraz zaradności osobistej.   Ogromnym atutem tych gier jest możliwość wielokrotnego użycia dzięki opcji wymiany osobistych elementów zabawki, biorąc pod uwagę higienę i bezpieczeństwo korzystającego. Dzięki tym niezwykłym pod względem funkcjonalności i zwykłym pod względem prostoty zabawkom, rodzice zapewnią tak zorganizowane otoczenie, że zmysły dziecka zostają „obficie nakarmione”.

    Sposób działania tych zabawek pozwala na realizację nadrzędnego aspektu, jakim jest angażowanie rodzica, który staje się aktywnym uczestnikiem procesu terapeutycznego. Wspólna nauka oddychania to doskonała forma zabawy, spędzania wspólnego czasu oraz fundamentalny środek do budowania więzi emocjonalnej. To niezwykle ważne ogniwo w kształtowaniu młodego człowieka na wielu płaszczyznach, a forma rehabilitacji poprzez zabawę stanowi doskonałą podróż rodzica z dzieckiem po nieznanych dotąd obszarach.

mgr fizjoterapii Jagoda Barańska

©BG BHU Medyczny Dla Dzieci