6 listopada 2015 w Centrum Diagnostyki i Terapii INCORPORE odbył się kurs „Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)”.

W ramach prowadzonego tam szkolenia uczestnicy zapoznali się z możliwościami zaopatrzenia ortotyczngo dzieci i sposobem jego doboru z punktu widzenia: neurologa, neurochirurga, ortopedy i fizjoterapeuty.

Na zaproszenie Pani dr n. k. f Anny Gogoli, przyjechaliśmy na kurs, aby przedstawić uczestnikom urządzenia Systemu Krabat. Jak dr słusznie zauważyła, urządzenia te wpisują się w koncepcję zastosowania ortotyki funkcjonalnej u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi.

Podczas naszego wykładu przedstawiłyśmy 2 urządzenia Krabat Pilot i Krabat Pirat.

Ortotyką funkcjonalną nazywamy zaopatrzenie, które pomaga dziecku uczestniczyć w życiu codziennym, w życiu społecznym. Są to sprzęty, które nie ograniczają, a dają dziecku nowe, szersze możliwości poznawcze. Zaopatrzenie, które dzięki swojej konstrukcji, nie wyręcza dziecka w wykonywanych ruchach, nie blokuje w wymuszonych ustawieniach, lecz jest zaprojektowane tak, żeby w sposób bezpieczny umożliwić dziecku spontaniczną aktywność ruchową. Taki właśnie jest Krabat.

* Krabat Pilot – jest przeznaczony dla dziecka od 1 do ok. 4 roku życia. Szacuje się je na 3 w skali GMFCS – czyli dla dziecka nie przemieszczającego się samodzielnie, ale mającego spore potrzeby poznawcze.

Tabela przedstawia główne sfery oddziaływania Pilota z podziałem na pacjenta, opiekuna i terapeutę:

Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wymaga współpracy opiekuna z zespołem terapeutycznym. Terapeuci podczas doboru sprzętu kierują się przede wszystkim możliwościami rehabilitacyjnymi. Ale nie mogą zapominać o funkcjonalnościach ważnych dla rodzica i dziecka.

Stymulacja procesów poznawczych i usprawnianie poprzez zaangażowanie z użyciem Krabat Pilot dają nowe możliwości w prowadzeniu kompleksowej terapii i edukacji poprzez ruch.

 

* Krabat Pirat – jest przeznaczony dla osoby w wieku od 2 roku życia, której waga nie przekroczy 70kg. 3,4 w skali GMFC – osoba chodzi wyłącznie z zastosowaniem zaopatrzenia i ma spore potrzeby poznawcze. Krabat Pirat, analogicznie jak Krabat Pilot, pełni funkcje lokomocyjne. Tu również, przy najmniejszym ruchu jakim dysponuje pacjent, możliwe jest samodzielne przemieszczanie się w dowolnym kierunku.

Zalety hydroterapii w procesie usprawniania są niepodważalne, warto ją więc włączyć w kompleksowy plan rehabilitacji pacjenta z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi. [link]

Rolą fizjoterapeuty jest holistyczne spojrzenie na pacjenta. Dlatego oprócz stale prowadzonej rehabilitacji, należy wyczuć moment, w którym powinniśmy zaproponować dziecku wsparcie ortotyczne – dla lepszego funkcjonowania w życiu społecznym, stymulowania jego potrzeb poznawczych, tak aby nie było cały czas pacjentem, ale przede wszystkim dzieckiem.