9 kwietnia 2019 r. my „pomarańczki”, czyli fizjoterapeutki z Medyczny Dla Dzieci, cały dzień spędziłyśmy w Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym. Dzięki inicjatywie trenera fizjoterapii oddechowej Hugues Gauchez’a założyciela i prezesa AMK (Association Française mucoviscidose et kinésithérapie) oraz przedstawiciela Francji w IPGCF (International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis) od 1990r., uczestniczyłyśmy wraz z kolegami z całej Polski w szkoleniu „Terapia oddechowa u pacjentów chorych na mukowiscydozę i POCHP z wykorzystaniem urządzenia SIMEOX”.
Aparat ten od niedawana pomaga pacjentom w usuwaniu zalegającej wydzieliny oskrzelowej. Szkolenie odbywało się etapowo od poznania technicznych możliwości urządzenia, po praktyczne zastosowanie aparatu we współpracy z pacjentem. Uzupełniłyśmy swoją wiedzę na temat najnowszych badań nad śluzem oskrzelowym np. jego właściwości tiksotropowych (śluz pod wpływem określonego bodźca w spektakularny sposób zmienia konsystencję na płynną). Natomiast rezultaty badań nad właściwościami reologicznymi śluzu oraz możliwościami urządzenia Simeox, pokazały skuteczne upłynnienie i przemieszczanie się śluzu podczas wykonywania drenażu.
Wszyscy uczestnicy szkolenia byli mocno zaangażowani oraz czynnie uczestniczyli w warsztatach, testując urządzenie również na sobie. Ogrom wiedzy ją przekazał nam Hugues Gauchez oraz praca z innowacyjnym sprzętem dały nam motywacje do dalszych działań z pacjentami cierpiącymi na chroniczne gromadzenie się śluzu w drogach oddechowych.
Szkolenie z pewnością utrwaliło w nas fizjoterapeutach oddechowych chęć wprowadzania coraz to nowszych i skuteczniejszych metod drenażu oskrzelowo-płucnego.