5-12-2015 zostaliśmy zaproszeni na Ogólnopolską Konferencję Fizjoterapeutyczną „Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego – terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej”.

Konferencja odbyła się w Katowicach w murach Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Dzień ten obfitował w wykłady i warsztaty, obejmujące obserwację i własną praktykę specjalistów z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Wykłady prowadzili m.in.: pani prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Matyja, pani dr Anna Gogola, pani mgr Daria Szatka, pan mgr Tomasz Woźniak i wielu innych.

Na zaproszenie organizatorów my również poprowadziliśmy wykład pt: „Zastosowanie ortotyki funkcjonalnej w środowisku wodnym z użyciem Krabat Pirat”, który ku naszej uciesze spotkał się z dużym zainteresowaniem i bardzo ciepłym przyjęciem wśród uczestników.

Od bardzo dawna znane są bowiem zalety prowadzenia terapii w środowisku wodnym, które łączą w sobie fizjologiczne korzyści przebywania w wodzie o temperaturze komfortu termicznego, tj. obniżenie napięcia CUN i zmniejszenie napięcia mięśni, z kinezyterapią w warunkach odciążenia, spowodowanego zastąpieniem grawitacji siłą wyporu wody.

Połączenie powyższego sumuje efekty poszczególnych elementów, co w praktyce daje głęboką relaksację i szeroki wachlarz możliwości fizjoterapeutycznych.

Aby umożliwić dziecku z niepełnosprawnością korzystanie z dobrodziejstw środowiska wodnego pomiędzy sesjami rehabilitacyjnymi, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, został stworzony Krabat Pirat – urządzenie idealnie wpisujące się w koncepcje zastosowania ortotyki funkcjonalnej u osób z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi.

Włączenie Pirata w proces rehabilitacyjny, jako dodatkowy element, wspiera uzyskane efekty, a co najważniejsze umożliwia przebywanie i przemieszczanie się w wodzie bez asysty i kontaktu z opiekunem. Pacjent sam reguluje sobie tempo, rytm i kierunek ruchu – w piracie jest autonomiczną jednostką uczestniczącą w ciągłym procesie przekształcania informacji zdobywa w ten sposób umiejętności oraz wiedzę o świecie i jego funkcjonalności. Urządzenia poprzez swoją konstrukcje , nie wyręczają dziecka w wykonywanych ruchach, nie blokują w wymuszonych ustawieniach ale są zaprojektowane tak, żeby w sposób bezpieczny umożliwić im spontaniczną aktywność ruchową.

Włączenie Pirata do procesu rehabilitacji daje pacjentowi świadomość samorealizacji dzięki czemu motywuje go do dalszej rehabilitacji.

System Krabat:

Mobilność i zapewnienie uczestnictwa zawsze i wszędzie!

A tak było 🙂 klik