GABINET REHABILITACYJNY
Rehabilitacja dzieciPODSTAWOWE ZABIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci

metody NDT Bobath, Vojta

Rehabilitacja i usprawnianie przy pomocy wielofunkcyjnego systemu Krabat

system otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Rehabilitacja 2014 w Łodzi

Rehabilitacja i pionizacja na basenie z zastosowaniem Krabat Pirat

System Krabat otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Rehabilitacja 2014 w Łodzi

Masaż Shantala

starożytna technika masażu niemowląt oraz dzieci

Rehabilitacja oddechowa

 • ćwiczenia oddechowe,
 • nauka efektywnego kaszlu,
 • ćwiczenia z trenażerem,
 • ćwiczenia mięśni oddechowych,
 • drenaż oskrzelowo-płucny PEP,
 • drenaż oskrzelowo-płucny Vibra Vest,
 • drenaż ręczny ułożeniowy,
 • gimnastyka  oddechowa
Rehabilitacja młodzieżyPOZOSTAŁE ZABIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PNF

Torowanie nerwowo-mięśniowe

Kinesiotaping

Sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm

Gimnastyka korekcyjna

Korekcja wad postawy

Podograficzne badanie stóp

Dobór indywidualnego programu usprawniania

Masaż leczniczy

Całkowity lub częściowy
Rehabilitacja dorosłychZABIEGI DLA DOROSŁYCH

PNF

torowanie nerwowo-mięśniowe

Rehabilitacja oddechowa

 • ćwiczenia oddechowe,
 • nauka efektywnego kaszlu,
 • ćwiczenia z trenażerem,
 • ćwiczenia mięśni oddechowych,
 • drenaż oskrzelowo-płucny PEP,
 • drenaż oskrzelowo-płucny Vibra Vest,
 • drenaż ręczny ułożeniowy,
 • gimnastyka  oddechowa

Kinesiotaping

Sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm

Indywidualna gimnastyka

ogólnousprawniająca

Rehabilitacja w wodzie

usprawnianie i rehabilitacja w basenie

Masaż leczniczy kregosłupa

Całkowity lub częściowy

Masaż klasyczny

Całkowity lub częściowy

Masaże wellnes

bańką chińską, gorącymi kamieniami
Szkolenia i instruktażeINSTRUKTAŻE

Instruktaż pielęgnacji niemowląt i wcześniaków

Indywidualny lub grupowy

Instruktaż oddechowy dla dzieci i dorosłych

Rehabilitacja i gimnastyka oddechowa
GABINET PSYCHOLOGA
DZIECI

 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapia
 • Wspieranie motywacji
 • Wspieranie rozwoju wizerunku
 • Podwyższanie samooceny
 • Wspieranie problemów pedagogicznych
 • Socjalizacja
 • Terapia stanów depresyjnych
 • Terapia psychoz, fobii i lęków separacyjnych
 • Terapia zaburzeń odżywiania
 • Terapia uzależnień
 • Terapia ADHD, zaburzeń zachowania
DOROŚLI

 • Konsultacje psychologiczne
 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców
 • Psychoterapia
 • Terapia zaburzeń psychosomatycznych
 • Terapia zaburzeń odżywiania
 • Terapia zaburzeń nastroju (stany depresyjne, maniakalne, dwubiegunowe)
 • Terapia uzależnień

DIAGNOSTYKA

Bardzo ważne jest postawienie prawidłowej diagnozy, aby dobrać odpowiednią formę terapii.

Z każdą przychodzącą do gabinetu osobą przeprowadzamy specjalistyczny wywiad fizjoterapeutyczny i zakładamy kartę pacjenta, w której z dużą skrupulatnością zapisujemy wszystkie ważne informacje tj. wywiad, zalecenia, indywidualną terapię i jej postępy. W karcie również znajdują się wyniki wykonanych testów funkcjonalnych oraz informacja o subiektywnych odczuciach pacjenta.

diagnostyka

METODA PNF – TOROWANIE NERWOWO-MIĘŚNIOWE

Bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

Dążenie do uzyskania w terapii sytuacji zadaniowej, w której chory może w bezpieczny sposób podjąć próbę odtworzenia funkcji. Oznacza to analizę ruchu pacjenta w odniesieniu do jego prawidłowego fizjologicznego przebiegu oraz włączenie do procesu usprawniania elementów treningu samoobsługi z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i sytuacji zadaniowych, które pacjent zgłosił jako trudne bądź niemożliwe do wykonania.

Najważniejszym aspektem jest zapewnienie bezbolesnej pracy, bez nieprzyjemnych psychicznie i fizycznie doznań.

Rehabilitacja systemem Krabat

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM REHABILITACYJNY KRABAT

Program rehabilitacyjny, który można traktować jako samodzielną metodę rehabilitacyjną bądź uzupełnienie innych terapii.

Krabat to system urządzeń, na który składa się: Krabat Pilot (nauka czworakowania), Krabat Sheriff (siedzisko siodłowe osadzone na ramie wózka aktywnego), Krabat Jockey (siedzisko siodłowe do aktywizacji i rehabilitacji) oraz Krabat Pirat (pływak rehabilitacyjny do pionizacji i autoaktywizacji w wodzie). Kolejność urządzeń systemu podana jest nieprzypadkowo. Związane jest to z rozwojem dziecka i jego możliwościami osiągania kolejnych etapów. Nieprawidłowości w rozwoju ruchowym niepełnosprawnych dzieci mogą nasilać się wraz z wiekiem, dając zaczyn powstawaniu kolejnych dysfunkcji. Istnieje więc potrzeba jak najwcześniejszego podejmowania działań usprawniających, które zlikwidują lub zmniejszą nieprawidłowe objawy.Usprawnianie przy pomocy urządzeń Krabat dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko ulega dynamicznej aktywizacji.Skonstruowany, tak aby dziecko – osoba z niepełnosprawnością – poprzez wczesne usamodzielnianie mogło poczuć motywację i chęć do pokonywania codziennych trudności. Ponadto, tak aby wzmacniał poczucie własnej wartości u dziecka, ułatwiał kontakt z otoczeniem, dawał poczucie niezależności i sprawstwa.

REHABILITACJA ODDECHOWA

Choroby układu oddechowego stanowią istotny, często niedoceniany problem medycyny. Rehabilitacja w naszym gabinecie uwzględnia przede wszystkim usprawnianie ruchowe i edukację chorego. Zawsze opiera się na indywidualnie dobranym do konkretnego pacjenta programie. W usprawnianiu uwzględniamy drenaż ułożeniowy, ręczny, oscylacyjny, PEP; ćwiczenia prawidłowego oddychania, naukę efektywnego kaszlu; ćwiczenia siłowe, zwiększające wytrzymałość i rozciągające mięśnie klatki piersiowej. Dodatkowym atutem jest pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego indywidualnie do potrzeb chorego oraz instruktaż korzystania z ww. sprzętu.

Rehabilitacja oddechowa

TERAPIA KINESIOLOGY TAPING

KINESIOLOGY tapingTo sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych.

INSTRUKTAŻ PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT

Indywidualny dobór sposobu pielęgnacji dla każdego maluszka. W sytuacjach, gdy dziecko układa się asymetrycznie, pręży, odgina – niejednokrotnie wystarczy prawidłowa pielęgnacja, wpływająca na kształtowanie umiejętności dziecka i jego relacji z otoczeniem. Nauczymy Państwa prawidłowego noszenia, przewijania, pozycjonowania do karmienia itp. Pokażemy Wam również zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Sklep medyczny

Gabinet rehabilitacyjny

Szkolenia

Fundacja

Wypożyczalnia

Forum

PARTNERZY