WITAJCIE!

Mówią o nas „Pomarańczki”. Kochamy swój zawód i pracę z ludźmi. Słuchamy i dużo rozmawiamy ze swoimi pacjentami, co często pozwala na szybką diagnozę ich problemu. Zawsze patrzymy na pacjenta całościowo.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia, duża dawka motywacji i spokojna atmosfera niosą chęć do udziału w terapii ze strony pacjenta, a to z kolei przekłada się na wysoką skuteczność terapii.

 Małgorzata Chrzan – mgr fizjoterapii
 • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śl. we Wrocławiu
 • Studentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia w pediatrii.
 • Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – 1 stopień
 • Kurs Masażu Shantala – niemowląt
 • Kurs PNF – podstawowy
 • Kurs „Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym” – podstawowy
 • Kurs „Metody diagnozy i terapii dzieci z grupy ryzyka”
 • Udział w warsztatach praktyczno-teoretycznych pt.: „Skoliozy – praktyczne zastosowanie wybranych technik manualnych w praktyce fizjoterapeuty”
 • Szkolenie z I pomocy przedmedycznej
 • Kurs Kinesiology Taping – podstawowy
 • Pełni funkcję wolontariusza we wrocławskiej Fundacji „Promyk Słońca” oraz Grupie OPP Medyczny Dla Dzieci.
 • Jako certyfikowana terapeutka koncepcji PNF wykorzystuje tą metodę w pracy z pacjentami neurologicznymi i ortopedycznymi.
 • W trakcie studiów miała okazję pracować z małymi pacjentami w wielu renomowanych ośrodkach rehabilitacyjnych oraz szpitalach. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na pracę z dziećmi z różnymi jednostkami chorobowymi takimi jak: mózgowe porażenie dziecięce, choroby genetyczne (zespół Downa), czy zespoły nerwowo-mięśniowe (dystrofia mięśniowa, rdzeniowy zanik mięśni).
 • Obecnie zajmuje się dziećmi z dysfunkcjami motorycznymi i neuromotorycznymi, jak również z asymetrią ułożeniową.
 • Jako jedna z nielicznych posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi nowoczesnym systemem rehabilitacyjnym firmy Krabat (system rehabilitacji i usprawniania dzieci i młodzieży Krabat został doceniony i wyróżniony Złotym Medalem Targów Rehabilitacji w Łodzi w roku 2014). Umożliwia jej to prowadzenie  wszechstronnego i bogatego programu rehabilitacyjnego.
 • Wykorzystuje również metodę Kinesiology Taping’u, która jest doskonałym uzupełnieniem innych metod rehabilitacyjnych oraz pomaga w walce z bólem, urazami i obrzękami.
 • Umiejętność prowadzenia gimnastyki korekcyjnej poprzez zastosowanie starannie dobranych ćwiczeń pozwala na prowadzenie. skutecznego programu redukującego wady postawy u dzieci i młodzieży.
Natalia Szubelak Natalia Szubelak – mgr fizjoterapii
 • Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Studentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Logopedia
 • Kurs „Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy”
 • Kurs „Terapia tkanek miękkich w pediatrii. Kurs podstawowy”
 • Kurs Kinematic Taping KT0

Ukończone kursy / pulmonologia:

 • „Szkoła rehabilitacji mukowiscydozy dla kadry i członków rodzin chorych na mukowiscydozę”,
 • „Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę”,
 • „International Cystic Fibrosis Workshop for Central and Eastern European Countries”

Warsztaty:

 • Wczesna stymulacja funkcji orofacjalnych u dzieci z uszkodzeniami OUN

Dodatkowe:

 • kurs masażu bańką chińską,
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • instruktor podnoszenia ciężarów osób niepełnosprawnych,

Udział w:

 • Ogólnopolska konferencja fizjoterapeutyczna 6.12.2015 „Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego – terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej”
 • Należy do European Cystic Fibrosis Team, w fizjoterapii w mukowiscydozie wykorzystuje najnowsze techniki i standardy pracy z pacjentem
 • Pracuje metodą Kinematic Taping’u, która jest doskonałym uzupełnieniem innych metod rehabilitacyjnych oraz pomaga w walce z bólem, urazami i obrzękami
 • Pełni funkcję wolontariusza w Grupie OPP Medyczny Dla Dzieci
 • Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte w czasie studiów i podczas praktyk w renomowanych placówkach takich jak: Opolskie Centrum
 • Rehabilitacji w Korfantowie, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoskie Centrum Zdrowia, Uzdrowisko Cieplice, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”.
 • Jako jedna z nielicznych posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi nowoczesnym systemem rehabilitacyjnym firmy Krabat co umożliwia jej prowadzenie wszechstronnego i bogatego programu rehabilitacyjnego.
 • Posiada umiejętność prowadzenia gimnastyki korekcyjnej i gimnastyki leczniczej w różnych jednostkach chorobowych
 • Posiada umiejętność prowadzenia aqua-aerobiku
 • Prowadzi indywidualną terapię w wodzie urządzeniem Krabat Pirat, głównie w dysfunkcjach neurologicznych
 • Wykorzystuje elementy metody neuromobilizacji, która ma na celu normalizowanie zakłóconej pobudliwości i likwidację podrażnień układu nerwowego

GABINET PSYCHOLOGA

 Agnieszka Bilska – mgr psycholog i pedagogagnieszka bilska psycholog Medyczny Dla Dzieci
 • UWr na kierunku Psychologia w trybie dziennym z uzyskaniem tytułu magistra
 • UWr na kierunku Pedagogika na specjalizacji Poradnictwo w trybie dziennym z uzyskaniem tytułu magistra
 • psychoterapia psychodynamiczna w Szkole Terapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • „Pytania, które kształcą” Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 • Trening Relaksacyjny i Interpersonalny
 • Warsztaty pedagogiki zabawy- Fundacja Hobbit we Wrocławiu
 • „Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy”
 • psychoedukacja
 • psychoterapia
 • psychologia
 • praca z dziećmi z autyzmem
 • praca z dziećmi z dysfunkcjami ruchowymi
 • praca z grupami klasy 1-3 SP, gimnazjum, studenci
 • trener umiejętności
 • wczesne wspomaganie

doświadczenie zdobywane w:

 • Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 • Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień we Wrocławiu
 • Zespole Szkół w Prusach
 • Gimnazjum w Malczycach
 • Przedszkolu w Mietkowie
 • Poradni Studenckiej przy Politechnice Wrocławskiej
 • jako wolontariusz w Klinice Transplantacji Szpiku,Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu – udzielanie wsparcia chorym

GABINET LOGOPEDY

wczesna interwencja logopedyczna     Anna Lehmannlogopeda, trener emisji głosu
 • Absolwentka Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filologia polska ze specjalizacją pedagogiczną
 • Podyplomowe Studia w zakresie logopedii ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Podyplomowe Studia w zakresie emisji głosu na Uniwersytecie Wrocławskim
„Efektywna komunikacja w biznesie, czyli skutecznie i stosownie w relacjach zawodowych” w ramach projektu: Kuźnia Kadr 2 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie języka polskiego i grafomotoryki
 • Terapia w zakresie prawidłowej wymowy z elementami muzykoterapii, rytmiki, twórczej wizualizacji, technik relaksacyjnych, technik plastycznych, zabaw i gier kombinatorycznych
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowej emisji głosu mówionego
 • Wykorzystanie elementów Integracji Sensorycznej w ćwiczeniach grafomotorycznych
 • Propagowanie specyficznych form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Sklep medyczny

Gabinet rehabilitacyjny

Szkolenia

Fundacja

Wypożyczalnia

Forum

PARTNERZY